top of page
Wave

Eventgruppen

Eventgruppen anordnar lokala kulturevenemang med externa aktörer med målsättningen att erbjuda en positiv kulturupplevelse för en bred publik. Målsättningen är att arrangera 3 - 4 event per år där Hedenborg är vår huvudarena men även andra lokaler kan bli aktuella. Vi samarbetar gärna med andra föreningar och organisationer för att vi tillsammans ska kunna bredda utbudet och ge fler möjlighet att ta del av olika kulturevenemang i närområdet.

Aktuella event annonseras på hemsidan och Facebook samt via Kulturbiljetter.se.

Kontaktperson: Sören Jonsson, 070-508 15 36 eller soren.jonsson@gmail.com

bottom of page