top of page

Bli medlem!

Kråkan Kultur & Teater bedriver en ideell och icke-vinstdrivande verksamhet. Eventuella överskott  från våra evenemang återinvesteras i nya projekt, allt för att göra bygden levande.

 

Bli medlem och en del av gemenskapen!

Som medlem får du:

  • Nyheter och uppdatering om våra evenemang och aktiviteter.

  • Stöd och råd från föreningen om du vill starta en egen aktivitet/evenemang.

  • Möjligheten att själv medverka i kulturella projekt.

  • Bidra till att föra mer kultur och aktiviteter in i samhället och göra bygden mer levande.

  • En chans att utvecklas som person och utforska nya kulturella miljöer.

  • Bli medlem i en familjär gemenskap där vi arbetar för varandra.

bottom of page